Vui lòng đọc kĩ toàn bộ 10 điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây trước khi sử dụng website Kienthuctieuduong.vn.

Khi sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng mà chúng tôi đưa ra, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web này.

Các trang web của công ty OmiMedical và các trang web của công ty con của chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng các trang web của OmiMedical có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

1. Trang web của chúng tôi không cung cấp bất cứ lời khuyên y tế nào

Các nội dung trên trang web của OmiMedical như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ người cấp giấy phép của OmiMedical và các tài liệu khác trong trang web của OmiMedical (sau đây được đề cập tới với tên gọi “Nội dung”) chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Những gì mà trang web truyền đạt không thể thay thế cho ý kiến, việc chẩn đoán và phương pháp chữa trị của các chuyên gia y tế. Chúng tôi khuyên bạn luôn ưu tiên tìm hiểu và tham khảo ý kiến của bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy khi tìm hiểu về các loại bệnh. Đừng bao giờ trì hoãn việc hỏi xin ý kiến của các chuyên gia vì những nội dung mà bạn đọc được trong trang web của OmiMedical.

Nếu bạn đang trong trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp về y tế, hãy gọi ngay cho bác sĩ hoặc 115. OmiMedical không khuyến khích bạn tự thực hiện các xét nghiệm, sử dụng các sản phẩm, quy trình, các ý kiến và những thông tin được nhắc tới trên trang web. Mọi vấn đề xảy ra khi phụ thuộc vào thông tin cung cấp bởi OmiMedical, cán bộ công nhân viên của OmiMedical, những cá nhân được OmiMedical mời hợp tác cung cấp nội dung và những khách vãng lai đóng góp nội dung trên OmiMedical hoàn toàn không liên quan tới OmiMedical và là trách nhiệm của cá nhân áp dụng các thông tin trên.

Nội dung liên quan tới sức khỏe và y tế trên trang web của OmiMedical có thể chứa các nội dung có liên quan tới các vấn đề giới tính và tính dục. Nếu cá nhân sử dụng trang web cảm thấy bị khó chịu hay xúc phạm bởi các nội dung này, cá nhân có thể dừng việc sử dụng trang web.

2. Bảo mật dành cho trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Website của OmiMedical không được thiết kế nhằm mục đích thu hút đối tượng trẻ em dưới 13 tuổi. Các trang web của OmiMedical không thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ trẻ em ở độ tuổi dưới 13 nào.

3. Về việc sử dụng nội dung

Bạn được phép xem và tải 1 bản sao của tài liệu nằm trong website Kienthuctieuduong.vn với mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn và đòi hỏi bạn phải trích dẫn nguyên tất cả thông báo về bản quyền của chúng tôi (Ví dụ © 2018, Công ty OmiMedical), thông báo “Bản quyền đã được bảo hộ” cùng các thông báo về bản quyền và các quyền sở hữu khác được bao gồm trong nội dung.

Nội dung của chúng tôi được bảo vệ bản quyền được quản lý bởi pháp luật Nhật Bản và pháp luật nước ngoài. Từ tiêu đề đến nội dung đều thuộc về OmiMedical hoặc bên cấp giấy phép. Bất kỳ mục đích sử dụng nội dung không được phép của Điều khoản và điều kiện sử dụng của chúng tôi sẽ được coi như một hành vi vi phạm các Điều khoản và điều kiện cũng như vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các bộ luật khác. Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo tới người dùng.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào, quyền sử dụng nội dung của bạn tự động kết thúc và bất kỳ bản sao nội dung mà bạn lấy từ trang web của chúng tôi phải ngay lập tức được tiêu hủy.

4. Trách nhiệm pháp lý của OmiMedical và bên cấp phép

Tất cả các nguy cơ khi bạn sử dụng nội dung của website Kienthuctieuduong.vn do chính người sử dụng chịu trách nhiệm mà không có bất cứ liên quan nào đến OmiMedical.

Khi sử dụng trang web của OmiMedical, thông tin được truyền qua trung gian nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của OmiMedical cũng như các nhà cung cấp của chúng tôi thì OmiMedical không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn, hoặc hư hỏng của bất kỳ dữ liệu hay thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng trang web của OmiMedical.

Trang web và nội dung của OmiMedical được cung cấp nguyên trạng tới người sử dụng. Trong phạm vi pháp luật cho phép, công ty OmiMedical cũng như bên cấp phép cho chúng tôi không bảo đảm và chứng thực thương mại, đảm bảo quyền lợi của bên thứ 3. OmiMedical, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm những điều dưới đây:

1. Độ chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, sự kịp thời của nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, các liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng các trang web của OmiMedical.

2. Việc tuân thủ theo bất cứ quy định nào của nhà nước của bên thứ 3

OmiMedical, bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba được đề cập trên trang web của OmiMedical sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại ngẫu nhiên và là hậu quả của một sự kiện, thương tích/tử vong, thâm hụt lợi nhuận hay các thiệt hại gây ra bởi việc mất dữ liệu hoặc các trở ngại trong kinh doanh) có nguyên nhân từ việc sử dụng không hiệu quả trang web hoặc nội dung của OmiMedical.

OmiMedical, bên cấp phép, nhà cung cấp hoặc bất kỳ bên thứ ba được đề cập đến trên các trang web của OmiMedical không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích cá nhân, kể cả tử vong gây ra bởi việc sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc nội dung của trang web của chúng tôi.

5. Thanh tìm kiếm và link dẫn sang những trang web khác

OmiMedical có thể cung cấp các link dẫn sang trang web của bên thứ ba. OmiMedical cũng có thể lựa chọn và ưu tiên một số trang web nhất định khi bạn nhập cụm từ tìm kiếm và OmiMedical cũng có thể cho phép các đơn vị quảng cáo hiện quảng cáo và các nội dung được tài trợ khi một số cụm từ tìm kiếm nhất định được nhập vào. OmiMedical không khuyến khích cũng như bảo đảm cho nội dung trên trang web của bên thứ ba. OmiMedical không chịu trách nhiệm hay đảm bảo cho tính chính xác của nội dung trang web được dẫn link hay nằm trong trang web của OmiMedical, các trang web của bên thứ ba nằm trong kết quả tìm kiếm hay quảng cáo của chúng tôi.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu bất cứ vấn đề gì xảy ra khi sử dụng trang web của bên thứ ba cũng như chịu sự quản lý của các điều khoản và điều kiện của trang web của các trang web này. OmiMedical không xác nhận và đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc phương thức điều trị được quảng cáo trên các trang web của OmiMedical.

6. Bồi thường

Khi sử dụng nội dung trên trang web Kienthuctieuduong.vn, bạn đã đồng ý rằng công ty Cổ phần OmiMedical, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và các nhà cung cấp của chúng tôi không chịu bất cứ tổn hại nào từ các khiếu nại, hành vi hay yêu cầu, trách nhiệm và hòa giải từ phía bạn.

7. Giới thiệu chung

OmiMedical có trụ sở tại Nhật Bản.

Các quy định sau đây tồn tại cho tới thời điểm khi thỏa thuận này hết hạn hoặc được chấm dứt vì bất kỳ lý do như: trách nhiệm pháp lý, ý kiến của người dùng, bồi thường, thẩm quyền xét xử và thỏa thuận chung.

8. Quyền hạn

Bạn cần đồng tình rằng thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay bất cứ vấn đề nào với OmiMedical hoặc trang web của OmiMedical là của tòa án quốc gia Nhật Bản. Bạn cũng cần đồng tình và chấp thuận thực thi thẩm quyền cá nhân tại tòa án của Nhật Bản nếu có liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm bất kỳ khiếu nại liên quan đến OmiMedical hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Các Điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật Nhật Bản mà không quan tâm đến những xung đột điều luật của pháp luật nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng điều khoản của Điều khoản và Điều kiện không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

9. Thông báo và quy trình gỡ bỏ nội dung trên trang Kienthuctieuduong.vn của OmiMedical và các vấn đề liên quan đến đại lý bản quyền.

Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu mà bạn truy cập vào hay tài liệu từ trang web vi phạm bản quyền của mình, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ hay truy cập để xem xét kĩ càng hơn những nội dung từ trang web bằng cách liên hệ với trung tâm bản quyền của OmiMedical (chi tiết liên lạc sẽ được nói rõ ở phần cuối) và cung cấp các thông tin sau:

Bước 1: Xác định nội dung đã được đăng kí mà bị vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn. Vui lòng mô tả nội dung và nếu có thể thì cung cấp thêm một bản sao hoặc nguồn (ví dụ, URL) bản quyền nội dung.

Bước 2: Xác định tài liệu vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn và nội dung của tài liệu đó. Bạn vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho chúng tôi URL hay bất kỳ thông tin cần thiết khác để xác định vị trí của tài liệu.

Bước 3: Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn nếu có.

Bước 4: Lời tuyên bố rằng bạn tin chắc việc sử dụng các tài liệu bị khiếu nại này không được phép của chủ sở hữu bản quyền, đơn vị đại diện hoặc pháp luật.

Bước 5: Lời tuyên bố rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và chỉ ra rằng “nhận thức được hình phạt về tội khai man”, bạn chính là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền để thực hiện khiếu nại này.

Bước 6: Một chữ ký hoặc dấu hiệu điện tử có giá trị tương đương chữ ký từ người giữ bản quyền hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

Đại lí quản lí các vấn đề bản quyền của trang web của OmiMedical có địa chỉ:

Công ty Cổ phần OmiMedical.

Gửi tới: Phòng bảo mật

〒110-0016 Shotoku Building 601, 2-25-6, Taito, Taito-ku, Tokyo, Japan.

Nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, xét theo từng trường hợp, OmiMedical duy trì thực hiện chính sách chấm dứt các thuê bao và tài khoản của trang web khi thuê bao và tài khoản ấy vi phạm.

10. Thỏa thuận chung

Trừ khi được quy định trong một thông báo hợp pháp cụ thể trên trang web của OmiMedical, các Điều khoản và điều kiện và Chính sách bảo mật của OmiMedical chính là những nhân tố cấu thành toàn bộ thỏa thuận cho việc sử dụng trang web và nội dung của OmiMedical giữa bạn và OmiMedical.

Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của bạn. Hy vọng bạn tìm thấy được những thông tin hữu ích và sử dụng trang web của OmiMedical một cách thuận tiện. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc nhận xét nào về trang web, bao gồm bất cứ thông báo về các liên kết không hoạt động, hãy gửi thông tin đến chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu đơn Liên hệ hoặc liên hệ thông qua hòm mail Nhật Bản.

Mail gửi tới:

Bộ phận bảo mật của Công ty cổ phần OmiMedical,

〒110-0016 Shotoku Building 601, 2-25-6, Taito, Taito-ku, Tokyo, Japan.

Ngày cập nhật: 14 tháng 11 năm 2018

Chia sẻ