Kiểm soát trước khi mang thai
Phụ nữ bị bệnh thận tiểu đường có thể mang thai không?
Điều kiện cho phép phụ nữ bị tiểu đường bị bệnh thận có thể mang thai là bệnh thận tiểu đường tiến triển ở giai đoạn 1 (giai đoạn... xem thêm