Insulin
Điều trị bằng liệu pháp insulin ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 2
Phần lớn bệnh nhân thường có suy nghĩ bi quan rằng liệu pháp insulin là phương pháp điều trị cuối cùng cho những người mắc bệnh tiểu đường nặng.... xem thêm