Các loại thuốc
Thuốc tiêm Humulin R 100 UI/mL
Thuốc tiêm Humulin R 100 UI/mL là một trong những loại thuốc tiêm trong điều trị bệnh tiểu đường dành cho những bệnh nhân đang điều trị bằng insulin.... xem thêm