Loading Gif
Kiểm soát trong thai kỳ
Những thay đổi trong tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường thai kỳ 2
Khi phụ nữ mang thai, không thể sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tiểu đường thai kỳ giống như phụ nữ không mang thai. Nhật Bản đã sửa... xem thêm