Loading Gif
Kiểm soát bệnh
Người gầy cũng có thể bị bệnh tiểu đường
Nhiều phụ nữ nghĩ rằng “họ gầy nên không cần lo lắng đến bệnh tiểu đường”. Tuy nhiên, người gầy không phải là sẽ không bị bệnh tiểu đường.... xem thêm