Loading Gif
Tăng đường huyết
Triệu chứng đường huyết cao
Tình trạng đường huyết không ổn định, đường huyết tăng cao ở người bị tiểu đường có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bệnh nhân cần thận trọng khi... xem thêm