Loading Gif
Thần kinh
Tổn thương bàn chân tiểu đường. Phát hiện và điều trị sớm có thể ngăn ngừa cắt chân
Hồi tháng 1/2012, Hiệp hội chăm sóc chân Nhật Bản – Hiệp hội bệnh về chân và hỗ trợ tổn thương chi dưới Nhật Bản – Medtronic Japan đã... xem thêm