Thần kinh
Bệnh tiểu đường và bệnh trầm cảm
Tại Nhật Bản đã có báo cáo rằng tỷ lệ những người đang bị bệnh tiểu đường có các triệu chứng bệnh trầm cảm đang tăng khoảng gấp hai... xem thêm