video 3 phut hoc ve tieu duong
Featured Video Play Icon
Lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 1 xét nghiệm trong kiểm soát đường huyết. Đó là hemoglobin (HbA1c). Kiểm soát đường huyết Chỉ số đường huyết... xem thêm