Khoáng chất (chất vô cơ)

Khoáng chất (chất vô cơ) là một chất dinh dưỡng không thể thiếu để duy trì và điều chỉnh các chức năng của cơ thể giống như vitamin. Giống như vitamin, khoáng chất dù với lượng rất nhỏ nhưng cũng có tác dụng rất quan trọng, tuy nhiên khác với vitamin, khoáng chất cũng là một thành phần cấu thành cơ thể.

Cũng giống như vitamin, khoáng chất nếu hấp thụ quá nhiều có thể gây nguy hiểm. Vì lý do này, trong “Tiêu chuẩn ăn uống của người Nhật Bản (phiên bản 2015)”, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã đặt giới hạn trên về lượng hấp thụ khoáng chất có thể chấp nhận được mà không gây nguy hại quá mức. Về thực phẩm tốt sức khỏe và các thực phẩm chức năng, người dùng nên chú ý đến mục đích sử dụng, cách sử dụng và lượng sản phẩm sử dụng để sử dụng đúng cách.

Các khoáng chất (chất vô cơ): 

https://kienthuctieuduong.vn

Chia sẻ